top of page
ייעוץ וליווי גנים וצהרונים.jpg

ליווי הזנה והדרכה
בגני ילדים וצהרונים

האפשרויות המוצעות לייעוץ וליווי תזונתי למסגרות החינוך:

  

  • בנייה של תפריטים שבועיים- על פי הנחיות ״לאכול ולגדול״ של משרד הבריאות.

  • בנית תפריטים מגוונים עם אופציות מאוזנות ומותאמות לגנים עם אלרגיות מסכנות חיים.

  • ליווי מחלקת החינוך של העיריה בכל הקשור להדרכות לצוותים.

  • השתלמויות בנושאי תזונה נכונה והרגלי אכילה לגננות ולסייעות בצהרונים

  • הדרכת הורים - הרצאות להורים בהן ניתן מידע על השינויים בתפריט, הסברים על חשיבות המהלך לבריאות ילדיהם, טיפים כיצד לרתום את הילדים לאכול בריא ע"פ התפריטים החדשים, הדרכה על אלרגיות מסכנות חיים.

  • ביקורות ומעקב רצוף וקבוע לאורך כל השנה עם חברות ההסעדה, גני הילדים והצהרונים, ההורים, והמנהלים ברשות המקומית.

  • ביקורים יומיומיים בגנים ובצהרונים בזמן ארוחת הצהרים. תצפיות והדרכות נוספות לצוותים.

  • עידוד הגננות והסייעות להעביר לילדים ידע על תזונה-נכונה באמצעות "מערכי שיעור" קצרים, משחקים, ציורים וכו'.

עפ״י חוק הפיקוח על ההזנה במוסדות החינוך.  

Screenshot 2023-11-21 at 2.46.22 PM.png
Screenshot 2023-11-21 at 5.42_edited.jpg
bottom of page